มูลนิธิ วิน วิน และ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมส่งมอบอาคารสำเร็จรูป BLOX Living เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของโรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ ภายใต้โครงการ “ จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ “

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.30 น. ณ โรงเรียนวัดพร …

มูลนิธิ วิน วิน และ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมส่งมอบอาคารสำเร็จรูป BLOX Living เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของโรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ ภายใต้โครงการ “ จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ “ Read More »